A7_09979.JPG

VOD SUITE

Information

-대지위치 : 서울시 강남구 논현동 221-1 

-주요용도 : 제2종 근린생활시설

-대지면적 : 951㎡

-건축면적 : 214㎡

-연 면 적 : 401㎡

-규모 및 구조 : 3층

DJI_0135.JPG
DJI_0137.JPG
DJI_0127.JPG
20201218_152801(수정).jpg
IMG_8850.JPG
IMG_9319.jpg
IMG_1481.jpg
IMG_1591.jpg
IMG_1474.jpg
IMG_8994.JPG

Commercial

& Complex

/ 상업.복합시설

서울특별시 강남구 논현로 617, 5F
대표 02.597.9705
Copyright ⓒ 2020 _ SEE ARCHITECTS